Depresija

O depresiji se danas mnogo govori, te ćemo je spominjati u budućim tekstovima. Depresija(lat.deprimere-pritisnuti, udubiti) se ubraja u najranije opisane bolesti u medicini. Pojam depresije se vezuje za osjećaj velike tuge, međutim, ona je više od toga. Ukoliko se tuga pojavi bez nekog razloga, ukoliko je nesrazmjena uzroku (velika i razarajuća tuga zbog naizgled malog problema), i ukoliko je dugotrajna i praćena problemima u ostalim segmentima života (poremećaji spavanja, hranjenja, izbjegavanja društvenih obaveza, odlazaka na posao, i sl.) tada možemo reći da je riječ o depresiji. Ona utiče na sve segmente života. Depresivne epizode traju kratko, nekoliko sedmica i vezane su za neki traumatski događaj.
Najčešće zablude vezane za depresiju su da će ona proći sama od sebe, i da čovjek može sam da se izliječi. Naravno da klijent mora sarađivati i fokusirati se na cilj koji odredi zajedno sa psihologom, ali bez adekvatne psihološke pomoći ne možemo govoriti o tretmanu depresivnog poremećaja.

Ostavite komentar